نوار نقاله خود کششی

دستگاه انتقال مواد هیدرولیک خودکششی جهت انتقال مصالح به طبقات:
این دستگاه به صورت هیدرولیک و جهت انتقال پیاپی مواد درارتفاعات ساخته شده است.محرک دستگاه یک موتوردیزل استارتی بوده که با یک پمپ هیدرولیک کوپل شده که این دستگاه را بی نیاز از برق ساخته و در منطقه کاری خود به راحتی قابل جابجایی میباشد.منبع الکتریکی آن یک باطری v  12 بوده که از دینام خود موتور تغذیه میشود.طول دستگاه 25 متر و قابلیت انتقال حداقل تا ارتفاع 15 متر را دارد.عامل حرکت دستگاه دیفرانسیلی است که محور عقب دستگاه را تشکیل میدهد. این دستگاه درمحیط کارگاهی خود،مستقل وبدون نیازبه برق مصالح را با سرعتی بی نظیربه ارتفاعات منتقل می نماید که قابلیتهای فوق العاده آن درپروژه های عمرانی،این دستگاه را به جایگزینی مناسب برای تاورکرین تبدیل نموده است.ازدیگرمزایای این دستگاه قابلیت تخلیه نخاله ازطبقات،تنوع درانتقال مصالح، خودکششی وتمام هیدرولیک،قدرت مانوربالا وعبورازنقاط صعب العبور،کاهش پرت مصالح درزمان انتقال به طبقات،افزایش ظریب ایمنی نسبت به دستگاه مشابه،کنترل تمامی قسمتهای دستگاه توسط ریموت کنترل،قابلیت محدود کردن ارتفاع توسط اپراتوربا سنسورکنترل ارتفاع وسرعت چندین برابردرمقایسه با تله هندل،جرثقیل وتاورکرین می باشد.
 
 
/directory/rahsacocom/editor/257.jpg


/directory/rahsacocom/editor/600000000000.jpg/directory/rahsacocom/editor/54457.jpg
کارفرمایان