نوار نقاله

طراحی و ساخت دستگاه نقاله بارگیری با قابلیت تخلیه همزمان داخل کامیون شرکت پروژه دانشجو

/directory/rahsacocom/editor/SAM_0278.jpg 
  

 

 ارائه مشاوره به شرکت مهندسین مشاورریل بندر جهت طراحی نوار نقاله حوض ماهی فولاد مبارکه به به طول 15 کیلومتر

ü      طراحی و ساخت یک دستگاه نوار نقاله شرکت مهرگل تولید کننده کود های شیمیایی

      طراحی و ساخت یک دستگاه نوار نقاله شرکت آجر فشاری کال چشمه دامغان

    طراحی و ساخت یک دستگاه نوار نقاله جهت بارگیری سیمان از تریلی به قطار شرکت راه آهن شمال شرق 

/directory/rahsacocom/editor/7.jpg
/directory/rahsacocom/editor/SAM_1110.jpg
 
کارفرمایان