نقاله زنجیری


نوار نقاله زنجیری:نوع ساده از کانوایر است که معمولاً برای حمل پالت و مواد فله ای همچون غلات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از این دستگاه ها برای انتقال بارهای بسته بندی (کارتن، گونی، پاکت، عدل پارچه و...) و مواد فله ای همچون غله ,  و مواد معدنی  استفاده می شود . سطح انتقال دهنده در این دستگاه ها زنجیره های فلزی می باشد. با توجه به پهنای بسته ها، این دستگاه ها در عرض های مختلف ساخته می شوند. نوارهای نقاله زنجیری در طول های نسبتا بلند به صورت ثابت به صورت پرتابل ساخته می شود.

/directory/rahsacocom/editor/012.jpg
کارفرمایان