فیلم

نوار نقاله خود کشش مدل CHM2500

 نوار نقاله جهت حفاری مکانیزه تونل انتقال آب
 
 

 

 
  
 
 
کارفرمایان