رول کننده نوار نقاله

این دستگاه به منظورجمع آورری و تعویض تسمه نقاله از روی شاسی دستگاه طراحی و ساخته شده است این دستگاه به صورت کششی طراحی شده است و با محوری که در مرکز آن درنظر گرفته شده است تسمه نقاله را حول خود چرخانده و درنتیجه باعث رول شدن تسمه از روی شاسی می گردد دراین حالت مادامی که تسمه از روی شاسی نوارنقاله کشیده می شود تسمه نو به تسمه مستهلک متصل شده وهمزمان تسمه نو روی شاسی پهن می گردد.این دستگاه قابلیت جمع آوری حدود 1 کیلومتر نوارنقاله درهر مرحله ازعملیات رولینگ را دارد که با توجه به عرض و ضخامت تسمه قطر آن به 5 m و وزن آن به 15تن می رسد.این دستگاه قابلیت جمع آوری تسمه با عرض 60 cm را دارد.
پس ازاتمام عملیات رولینگ توسط جک های جانبی محور درام رول روی زمین مستقرمی گردد و توسط جرثقیل از داخل شاسی دستگاه خارج می گردد و به انبارمنتقل می گردد.
نیروی محرک این دستگاه را 2 موتورالکتریکی یکی به توان 75 kw جهت تامین نیروی محور رولینگ و دیگری یک موتور 5 kw جهت تامین نیروی هیدرولیک دستگاه تامین می کند این دستگاه متشکل از 6 جک هیدرولیک می باشد که 2 عدد آن به منظورتنظیم ارتفاع محور رولینگ و 4 عدد آن به منظورتنظیم ارتفاع کل مجموعه دستگاه نسبت به زمین و قطع تماس چرخ های دستگاه از زمین می گردد چرا که حالت انعطاف پذیری لاستیک چرخ های دستگاه در حین کار باعث ایجاد ارتعاش در دستگاه در حین کارکردن می گردد.جک های استقراردستگاه باعث ایجاد قابلیت عمود شدن دستگاه نسبت به زمین درسطوح نامسطح می گردد المان تامین کننده نیروی هیدرولیک دستگاه یک پمپ هیدرولیک 40 لیتری با فشار 250 بار بوده که با موتورفوق الذکرکوپل شده است جهت انتقال نیرو به محور دستگاه ازموتور75 kw ازیک گیربکس 90 SEW استفاده شده که با موتور 75 kw کوپل گردیده است و سپس توسط یک گاردان به یک گیربکس حلزونی مدل.......و سپس به محور رولینگ منتقل

می گردد گاردان به جهت قابلیت کشویی و اعمال نیرو در حالات ناهم محور به منظورجبران نمودن فاصله متغیربین 2 گیربکس درنظرگرفته شده است
/directory/rahsacocom/editor/032.jpg/directory/rahsacocom/editor/00331.jpg
کارفرمایان