درام

 درام نوار نقاله یا غلطک نوار نقاله یا پولی نوار نقاله ، جزء جدایی ناپذیر در ساختمان توار نقاله ها می باشد که وظیفه به حرکت درآوردن تسمه نقاله را دارند را بر روی رولیک ها که موجب انتقال بار موجود روی تسمه نقاله می باشد می گردد
/directory/rahsacocom/editor/0111.jpg
/directory/rahsacocom/editor/01111.jpg
/directory/rahsacocom/editor/01112.jpg/directory/rahsacocom/editor/0125.jpg
کارفرمایان