بارکن چغندر قند

 
دستگاه بارکن چغندر قند
 بارکن چغندرقند دستگاهی است که به منظور انتقال چغندرقند از سطح زمین به داخل کامیون های حمل مورد استفاده قرار می گیرد . اخیرا این شرکت اقدام به طراحی و ساخت گونه ای متفاوت از این دستگاه نموده است که با طراحی منحصر به فرد خود تغییرات بسزایی را نسبت به نمونه های مشابه اعمال نموده است .این دستگاه به صورت تمام هیدرولیک ساخته شده است که نیروی مورد نیاز خود را از شفت PTU تراکتور تامین می کند.در این سیستم گاردن دو عدد پمپ هیدرولیک پیستونی را به گردش درآورده و این دو پمپ هر کدام به صورت مجزا یک هیدروموتور را تحریک می کند. گردش این هیدروموتورها باعث گردش تسمه نقاله و نقاله زنجیری می گردد.تسمه نقاله تحتانی دستگاه به دلیل زدودن خاک و گل ازدستگاه ، به صورت زنجیری در نظر گرفته شده است که این امر باعث کاهش افت چغندرقند در زمان تحویل در کارخانه قند می گردد.در زمان بارگیری دستگاه در بین خطوط چغندر قرار گرفته و یک کامیون در کنار آن مستقر می گردد.جکی که زیر نقاله زنجیری تعبیه شده وظیفه تنظیم ارتفاع دستگاه را با کامیون مربوطه دارد که نیروی خود را از هیدرولیک تراکتور تامین می نماید.پس از اینکه نقاله فوقانی به ارتفاع مورد نیاز رسید یک شوت به طول 1.5 متر که در قسمت تخلیه دستگاه نصب شده است باز شده و فاصله بین دستگاه و کامیون را پر می کند و عملیات انتقال انجام می پذیرد.از مزایای این دستگاه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
  1. کاهش نیروی انسانی
  2. کاهش خطرات بارگیری در زمان پرتاب چغندر توسط نیروی انسانی
  3. افزایش راندمان بارگیری
  4. سرند و زدوده شدن خاک و گل چسپیده به چغندر
کارفرمایان