اسکرو

:سازنده تجهیزات انتقال ماردونی کانوایر های اسکرو یا هلیکال کانوایر ، در زمینه ها و صنایع گوناگون مورد استفاده وسعی قرار می گیرند . بیشترین استفاده از اسکرو کانوایر ها ، در انتقال مواد خشک و نیمه خشک می باشد . استفاده از اسکرو کانوایر ها در صنایع مختلفی مانند صنایع معدن ، صنایع سیمان ، صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع شیمیایی و ... متداول است . کانوایر های هلیکال دارای مواد مصرفی مختلفی از قبلی فولاد معمولی و فولاد های زد زنک می باشند . 
کانوایر های ماردونی یا اسکرو کانوایر ها بنابر شرایط مورد استفاده ، می توانند به صورت مورد یا شیب دار طراحی و ساخته شوند . از خصوصیات اسکرو کانوایر ها می توان به انتقال مواد ، در جهت شیب مثبت ، با زاویه های مختلف مطابق با مواد حمل شونده و طراحی و ساخت به صورت سیار یا پرتابل اشاره کرد . سیستم های انتقال مواد اسکرو کانوایر را می توان بر اساس نیاز و شرایط کاری تعغیر و یا تجهیزاتی مخصوصی را برای آن در نظر گرفت .
کارفرمایان